Αποκατάσταση-ανακαίνιση επίπλων

Αναλαμβάνουμε να επιδιορθώσουμε ή να τα ανακαινίσουμε τα παλιά, ταλαιπωρημένα ή σπασμένα έπιπλά σας.